Landelijk online Congres

Flexwonen

Oktober 2020

De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in de vraag van een grote groep ‘spoedzoekers’. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar andere woonvormen en een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Op 14 oktober vond het Landelijk www.instapornstream.comcongres Flexwonen 2020 plaats. De diverse boeiende sprekers en het veelzijdig inspiratieaanbod kunt u terugkijken op deze website.

Organisatie:

Openingssessie

Deel 1

Opening en welkom door dagvoorzitter Marianne van den Anker en gedeputeerde Monique van Haaf

Spoedzoekers aan het woord

Bijdrage minister Ollongren (BZK)

Flexwonen als een oplossing voor de woningnood? Interview met Marja Elsinga over One Million Homes, TU Delft en Floris Alkemade over verdichtingsstudie flexwonen

Uw vragen aan het ministerie van BZK, Marja Elsinga en Floris Alkemade

Deel 2

Gemeentelijke ervaringen met flexwonen, videobijdrage met Yasin Torunoglu, wethouder Eindhoven

Flexwonen: kansen voor zorggroepen, lancering publicatie ‘Flexwonen als opstap naar zelfstandig wonen’ en interview Erik Dannenberg, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Uw vragen aan Erik Dannenberg

Deel 3

Videocompilatie verplaatsbare woningen

Flexwonen als innovatiemotor voor de bouw, interview met Evert Leideman van DeltaWonen en Antonie ter Harmsel van Hodes Huisvesting

Flexwonen in Hengelo, interview makelaar Michel ten Hag, makelaar

Uw vragen aan Evert Leideman, Antonie ter Harmsel en Michel ten Hag

Afsluiting en aftrap ‘Flexperience

Sprekers openingssessie

Marianne van den Anker

Dagvoorzitter

Monique van Haaf

Gedeputeerde Provincie Overijssel

Kajsa Ollongren

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Marja Elsinga

Professor of Housing Institutions & Governance

Floris Alkemade

Rijksbouwmeester

Yasin Torunoglu

Wethouder Eindhoven

Erik Dannenberg

Lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving/voorzitter Divosa

Evert Leideman

Directeur-bestuurder DeltaWonen

Antonie ter Harmsel

Directeur Hodes Huisvesting

Michel ten Hag

Directievoorzitter Ten Hag Makelaars

Flexperience (ronde 1)

U krijgt op inspirerende wijze de gelegenheid kennis te maken met -of uw kennis te verdiepen van- verschillende aspecten van het flexwonen. U kunt ervoor kiezen een korte blik te werpen in een ‘digitale kamer’ of een complete sessie bij te wonen. Klik op de sessies om meer informatie hierover te lezen. Welke wilt u bijwonen?

Vragen aan.. Emile Roemer

Het kabinet heeft een Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten ingesteld om voorstellen te doen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren.

In gesprek met bewoners

In Ermelo is door een goede samenwerking tussen de gemeente, zorginstelling en een marktpartij voor twaalf jaar woonproject Montana gerealiseerd voor spoedzoekers, deels met een zorgachtergrond.

Gastcollege over Omgevingswet en flexwonen

Onder de nieuwe Wet kunnen in het omgevingsplan zonder maximale tijdsduur tijdelijke regels voor activiteiten worden gesteld. Wat betekent dit in de praktijk voor zowel gemeenten als vergunningaanvragers?

Ga mee op webxcursie

Finch Buildings realiseerde voor corporatie Woonwaard het project Start me Up in Alkmaar. We zien de bouw en hoe enkele van de eerste bewoners het project ervaren.

Inspiratie en kansen:
in gesprek met het COA

Het COA neemt u mee in de zoektocht naar flexibele woonoplossingen voor zowel asielzoekers als reguliere spoedzoekers.

Bekijk de flexwonenvideo over...

We hebben voor u een boeiende selectie gemaakt van zowel ondersteuningsaanbod als flexwonen in de praktijk.

Bekijk publicaties en ondersteuningsaanbod flexwonen…

Bekijk het interessante flexwonen-aanbod van publicaties, onderzoek en ondersteuning.

Flexperience (ronde 2)

U krijgt op inspirerende wijze de gelegenheid kennis te maken met -of uw kennis te verdiepen van- verschillende aspecten van het flexwonen. U kunt ervoor kiezen een korte blik te werpen in een ‘digitale kamer’ of een complete sessie bij te wonen. Klik op de sessies om meer informatie hierover te lezen. Welke wilt u bijwonen?

Vragen aan het Expertteam Woningbouw

U krijgt een toelichting over wat het Expertteam voor u kan betekenen en de lessons learned uit de praktijk. Daarnaast kunt u uw vragen kwijt aan een flexwonen-expert uit het team.

In gesprek met arbeidsmigranten van het Labour Hotel in Waalwijk

KAFRA realiseerde in Waalwijk een huisvestingscomplex voor 400 arbeidsmigranten. Hoe ervaren arbeidsmigranten zelf hun huisvesting?

Twee keurmerken aan tafel; gesprek over het belang van het SNF- en AKF-keurmerk

Veel gemeenten en andere belanghebbenden vragen zich af waarom er twee keurmerken zijn en hoe zij daar het best mee om kunnen gaan.

In gesprek met bewoners van een flexwonenproject

Hoe ervaren 70 starters, studenten en mensen uit de maatschappelijke opvang/zorginstellingen om tijdelijk met elkaar onder een dak te wonen in het voormalig verzorgingshuis De Liendert.

Inspiratie en kansen: in gesprek met het PBL

Het Planbureau voor de Leefomgeving neemt u mee in haar verkenning van kansrijke locaties voor flexwonen.

Bekijk de flexwonenvideo over…

We hebben voor u een boeiende selectie gemaakt van zowel ondersteuningsaanbod als flexwonen in de praktijk.

Bekijk publicaties en ondersteuningsaanbod flexwonen...

Bekijk het interessante flexwonen-aanbod van publicaties, onderzoek en ondersteuning.

Sprekers Flexperience

Jurgen Arts

Expertteam Woningbouw

Patricia Palmen

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Annelies van der Nagel

Expertteam Woningbouw

Emile Roemer

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Mark Ketelaar

De Huischmeesters

Ernest Kuiper

Finch Buildings

Frank van Gool

KAFRA Housing

Koos Karssen

Stichting Normering Flexwonen

Peter Baltus

Agrarisch Keurmerk Flexwonen

Jolien Groot

Planbureau voor de Leefomgeving

Joeri Kapteijns

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Huub Wilbrink

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Gerard Schulten

Gapph

Onze dagelijkse verdiepingssessies

Maandag 19 okt.
14:00 – 16:00

Verdichtingsstudie flexwonen

Dinsdag 20 okt.
14:00 – 15:00

Verplaatsbare woningen: snel, flexibel en circulair

Woensdag 21 okt.
14:00 – 15:00

Vakantieparken, kansen voor flexwonen?!

Donderdag 22 okt.
14:00 – 15:00

Flexwonen en zorgdoelgroepen

Vrijdag 23 okt.
14:00 – 15:00

Flexwonen: kansen voor kleine kernen

Sprekers dagelijkse verdiepingssessies

Sylvie Uenk

Coördinator Vitale Vakantieparken gemeente Putten

Ronald Gouwerok

Centrada

Bas de Haan

Jan Snel

Rosita Pauëlsen

Woonforte

Marc Ketelaar

De Huischmeesters

Peter van Heek

Achterhoekse Wooncoöperatie

Richard Ditzel

Vechtdal Wonen

Koos Mirck

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Anton Maris

Anton Maris

Gemeente Lelystad