Verdiepingssessie

Flexwonen en zorgdoelgroepen

Wat kunnen we leren van tijdelijke woonvormen die als tussenstap dienen tussen intramuraal verblijven en zelfstandig wonen in de wijk? Wat is de meerwaarde van deze projecten voor cliënt-bewoners en zorgorganisaties? Uit het onderzoek ‘Flexwonen als opstap richting zelfstandig wonen’ blijkt dat er de laatste jaren veel ervaring is opgedaan met de ontwikkeling, exploitatie en beheer van tijdelijke woonvormen voor kwetsbare doelgroepen. Bovendien laat het onderzoek zien dat tijdelijk wonen een brugfunctie kan vervullen voor cliënt-bewoners richting het (opnieuw) zelfstandig wonen. In gesprek met enkele betrokken uit het onderzoek.

Spreker(s)

Rosita Pauëlsen

Woonforte

Marc Ketelaar

De Huischmeesters

Discussieleider: Jeroen van der Velden

Platform31

Discussieleider: Johan van der Craats

Expertisecentrum Flexwonen