Verdiepingssessie

Flexwonen: kansen voor kleine kernen​

Flexwonen is niet alleen voor steden, maar kan even goed een oplossing bieden voor de woonsituatie in het landelijk gebied. Wat zijn de woonproblemen in dorpen, voor wie, en wat zijn mogelijke innovatie en flexibele woonoplossingen? Hoe kan flexwonen een brug vormen voor groepen dorpsbewoners die nu niet aan de bak komen?

Onder leiding van Frank Wassenberg (Platform31) verkennen we de mogelijkheden. Die zijn talrijk en er zijn legio voorbeelden.
Koos Mirck van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen LVKK schetst een landelijk beeld. Welke groepen komen moeilijk aan woonruimte, en verschilt dat beeld per regio?

Peter van Heek vertelt over de Achterhoekse Wooncoöperatie, een organisatorisch model waarin woningen voor jongeren collectief worden beheerd
Richard Ditzel van Vechtdal Wonen deelt zijn ervaringen over de tiny houses die de corporatie heeft voor spoedzoekers in Dedemsvaart en Hardenberg.
Er is volop ruimte om mee te doen!

Spreker(s)

Peter van Heek

Achterhoekse Wooncoöperatie

Richard Ditzel

Vechtdal Wonen

Koos Mirck

Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Gespreksleider: Frank Wassenberg

Platform31