Flexperience

In gesprek met bewoners van een flexwonenproject

Sinds mei hebben zeventig bewoners hun intrek genomen in het voormalig verzorgingshuis De Liendert is Amersfoort. Er wonen starters, studenten en mensen uit de maatschappelijke opvang/zorginstellingen. Zij kiezen bewust ervoor om samen te wonen, met elkaar activiteiten te organiseren voor elkaar en de buurt, en elkaar te ontmoeten en te helpen. Het gaat om een tijdelijk project voor de duur van drie tot vijf jaar. Het pand wordt voor dit doel door Gapph Vastgoedbeheer enkele jaren gehuurd. Portaal en Gapph maakten hierover afspraken met gemeente Amersfoort en werken op deze locatie samen met Sovee, Kwintes en het Leger des Heils.

Hoe ervaren starters, studenten en mensen uit de maatschappelijke opvang/zorginstellingen om tijdelijk met elkaar onder een dak te wonen? Meer informatie

Projectinfo op www.portaal.nl

Bekijk de gebruikte video hier terug

Spreker(s)

Gerard Schulten

Gapph

Moderator: Ids Breeuwsma

Portaal