Verdiepingssessie

Verdichtingsstudie flexwonen

In opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester en het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben drie multidisciplinaire ontwerpteams een ontwerpend onderzoek uitgevoerd naar het transformeren en verdichten van bestaande wijken met flexibele woningen.

Flexwonen kan gezien worden als een snelle manier om een structureel woningtekort aan te pakken dat tegelijk een stedenbouwkundige en typologische vernieuwing bijeen brengt en ook kan bijdragen aan vraagstukken op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en krimp. Voor dit onderzoek zijn in samenwerking met gemeenten en wooncorporaties zes gebieden van een kilometer bij kilometer geselecteerd in verschillende wijken die een representatief overzicht bieden van onze woningbouw. Drie ontwerpteams hebben voor elk van deze gebieden een studie gemaakt waarin zij verbeelden hoe er aan de bestaande voorraad 10% aan flexibele huisvesting kan worden toegevoegd. Meer informatie

Spreker(s)

Lena Knappers

Urbanist - Atelier Rijksbouwmeester

Floris Alkemade

Rijksbouwmeester

Discussieleider: Michelle van Dijk

ministerie van BZK