Flexperience

Vragen aan Emile Roemer

Het kabinet heeft het Aanjaagteam op 4 mei ingesteld en gevraagd om voorstellen te doen om de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel was dat het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten op de korte termijn afneemt en dat de positie van arbeidsmigranten in Nederland op de langere termijn ook wordt versterkt. Op 11 juni kwam het aanjaagteam al met een eerste advies gericht aan zowel rijksoverheid en gemeenten, als aan werkgevers en uitzendorganisaties.

Intussen is het aanjaagteam verder gegaan met inventariseren van knelpunten en oplossingen voor de langere termijn. Daarbij zijn ook heel veel indrukken opgedaan van de bestaande praktijk. De conclusies zullen binnenkort gepubliceerd worden. Emile Roemer is in deze sessie aanwezig om uw vragen te beantwoorden en u mee te nemen in zijn bevindingen. Meer informatie

Spreker(s)

Emile Roemer

Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Moderator: Wim Reedijk

Expertisecentrum Flexwonen